Algemene Gebruiksvoorwaarden

Preambule

www.goldenpalace.be is een website die internetgebruikers spelletjes gratis en/of tegen betaling aanbiedt, meer bepaald casino- en sportweddenschappen

Deze Algemene Voorwaarden van Toegang en Gebruik (hierna AVTG) zijn bedoeld om de voorwaarden voor toegang, deelname aan en gebruik van de website door de gebruiker toe te laten in het kader van diens deelname aan de spelletjes die op de website worden aangeboden. (hierna "de Website").

De Website wordt beheerd door Golden Palace Waterloo SA (GPW) 200 Chaussée de Bruxelles, 1410 - Waterloo, België (hierna 'de onderneming' of 'GPW').

Deelname aan de spelletjes die op de website worden aangeboden, impliceert dat u deze AVTG volledig aanvaardt.

De Website wordt gehost door Behosting, Rue de Fairoul 123 te 5650 Fraire

Artikel 1 - DEFINITIES

Begrippen die met een hoofdetter geschreven worden in de tekst van de AVTG hebben de volgende vaststaande definities.

 • AVTG: duidt de onderhavige Algemene Voorwaarden van Toegang en Gebruik van gratis en/of tegen betaling aangeboden spelletjes aan die op de Website www.goldenpalace.be  worden aangeboden. De AVTG zijn permanent toegankelijk op de Website.
 • Discussieplaatsen: duidt alle online plaatsen aan (chat, forums) op de Website aangeboden door de Onderneming aan de Gebruikers, waar deze laatsten dan met elkaar kunnen communiceren en bijdragen kunnen leveren waarvoor zij zelf aansprakelijk zijn.
 • Spelletjes: duidt alle casino- en pokerpselletjes aan die, hetzij gratis hetzij tegen betaling, de Gebruikers op de Website www.goldenpalace.be worden aangeboden.
 • Spelletjessoftware: duidt de computerapplicatie of het programma aan
 • Diensten: duidt alle functies van de Website aan, meer bepaald de casino- en pokerspelletjes, en discussieplaatsen, samengesteld uit "Serversoftware" en"Klantensoftware", waarbij de laatste software omvat die de Gebruiker gratis ter beschikking wordt gesteld voor Toegang tot pokerspelletjes.
 • Gebruiker/Speler: duidt alle personen aan ouder dan 18 jaar die zich via de Website hebben aangemeld.

Artikel 2 - DOEL

De Website laat gebruikers toe om zowel gratis gamingdiensten als spelletjes tegen betaling te gebruiken die aangeboden worden door de Operator onder toezicht van de Belgische Kansspelcommissie.

U hebt toegang tot de wettelijke waarschuwingen van de website door te klikken op de volgende link: WEBSITE WETTELIJKE WAARSCHUWING

ARTIKEL 3 - AANMELDING

OPSLAG AVTG. Zonder Spelersaccount te openen, mogen er geen spelletjes worden gespeeld. Elke speler heeft maar recht op één spelersaccount op www.goldenpalace.be

3.1. Algemeen

www.goldenpalace.be (dezelfde naam, dezelfde voornaam, dezelfde geboortedatum, hetzelfde adres, dezelfde geboorteplaats, dus hetzelfde e-mailadres). Gokspelletjes en kansspelletjes aangeboden door de Operator die online toegankelijk zijn, zijn voorbehouden aan Spelers van 18 jaar of ouder wat betreft sportweddenschappen en voorbehouden aan Spelers van 21 jaar of ouder wat betreft casino en poker. De Speler moet, alvorens zich aan te melden op de website nagaan of het land waar hij woont deelname aan gokspelletjes en kansspelen op sites met een licentie van de Belgische Kansspelcommissie toelaat. 

Doet hij dat niet, behoudt de Operator zich het recht voor de account(s) van de Speler te sluiten en de gepaste maatregelen te treffen. De account van de Speler is een persoonlijke account op naam van de Speler en is niet overdraagbaar, op welke wijze dan ook, aan derden, zelfs niet gratis.

Er mag slechts één provisionele account per speler worden toegekend. Wanneer de provisionele account gesloten is, kan de Speler een nieuwe provisionele account openen, conform dit artikel, behalve in de volgende gevallen:

 • wanneer de account gesloten werd omwille van fraude (zie 4.2 hierna )
 • wanneer de account gesloten werd ten gevolge van een verbod door een casino , conform de van kracht zijnde regelgeving.

Om een Gebruiker te worden, moet de Speler aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een natuurlijke persoon zijn; ten minste 18 jaar oud zijn; wettelijk bekwaam zijn, en dus in staat zijn om op een wettelijke manier te voldoen aan de AVTG en, in gebeurlijk geval, aan specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde prijstrekkingen/toernooien die aangeboden worden door de Operator; de persoon die zich aanmeldt erkent uitdrukkelijk dat, voorafgaand aan de aanmelding, hij zich bewust was van deze AVTG en dat hij zich ertoe verbindt deze zonder einige bedenking, volledig te respecteren. Aanvaarding van de AVTG wordt geacht een echt contract zijn tussen de Gebruiker en de Onderneming .

3.2. Aanvaarding van de AVTG: aanmelding als Gebruiker

 • Elke persoon wiens aanmelding gevalideerd werd, wordt aangezien als een Gebruiker. De Gebruiker is onderworpen aan de verplichtingen die vervat zitten in de AVTG

Het feit van de aanvaarding van de onderhavige AVTG door het vakje "IK HEB DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN EN AANVAARD " aan te vinken, betekent dat:

3.3. Instemming

 • De Gebruiker verklaart aan GPW dat hij minstens 18 jaar oud is ;
 • de Gebruiker verklaart aan GPW dat hij bevoegd is om wettelijk te worden onderworpen aan de AVTG en, in gebeurlijk geval, aan bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op gratis prijstrekkingen aangeboden door de Onderneming. Op het ogenblik van aanmelding bij de Website, moeten de Gebruiker zijn familienaam, voornaam, land waar hij woont, geboortedatum, e-mailadres, en mogelijk zijn postadres meedelen.

3.4. Verplicht door de Gebruiker te verstrekken informatie

Het is formeel verboden om onjuiste of onvolledige informatie mee te delen; wanneer dit gebeurt is geldige aanmelding niet mogelijk en, in gebeurlijk geval, kan de Gebruiker onmiddellijk van de Website worden uitgesloten. De Onderneming behoudt zich het recht voor om personen die valse of onjuiste informatie verstrekken, de toegang tot de Website te ontzeggen.

 • De Onderneming behoudt zich eveneens het recht voor om te weigeren een account te openen, naar eigen goeddunken, wanneer zij vermoedt dat de Gebruiker valse of onjuiste informatie verstrekt.
 • De Gebruiker brengt de Onderneming binnen de dertig (30) dagen op de hoogte van alle wijzigingen die invloed hebben op de informatie die verstrekt werd bij de aanmelding. Dit kan gebeuren via het gedeelte “My Account” van de website.

Aanmelding van de gebruiker gebeurt in drie (3) opeenvolgende stadia:

3.5. Aanmeldingsprocedure, creëren van een provisionele account

Stadium 1: Login Informatie - https://s1.gpwin.be/login

Tenzij anders vermeld, moeten alle velden verplicht worden ingevuld, en zullen zij worden gecontroleerd (met uitzondering van het wachtwoord): Gebruikersnaam Wachtwoord Bevestiging van wachtwoord

Stadium 2: Persoonlijke informatie van de Gebruiker - https://s1.gpwin.be/userAuth/base/registrationStep2

 • Gebruikelijke voornaam en andere voornamen in de volgorde zoals vermeld op de identiteitskaart
 • Familienaam, nummer identiteitskaart, Geboortedatum, Geboorteplaats, Beroep, Adres, Postcode, Stad/gemeente, Land, e-mail adres, gsm-nummer, telefoonnummer.

Er wordt een formulier voorzien voor de Gebruiker. Al deze velden moeten verplicht worden ingevuld en geverifieerd :

stadium 3: Bankgegevens en Uw Verklaringen - https://s1.gpwin.be/userAuth/base/registrationStepFinal

 • IBAN
 • De gebruiker heeft de Algemene Voorwaarden van de Website en de Regels betreffende Spellen en Toernooien gelezen.
 • De gebruiker is ouder dan 18 jaar, zonder deze plechtige verklaring is het niet mogelijk om verder te gaan met de aanmeldingsprocedure.

Speleridentificatoren

 • Een bijnaam van zijn keuze (op voorwaarde dat die naam niet al gebruikt wordt door een andere Speler);
 • Een aansluitingsidentificator (login) die verschilt van de bijnaam ;
 • Wachtwoord van zijn keuze.

(Hierna "Verbindingsgegevens ").Nadien moeten de identificator en het wachtwoord door de Gebruiker worden ingevoerd telkens wanneer hij einlogt op de Website opdat de Operator hem zou kunnen identificeren. Alleen de bijnaam wordt gezien door de andere Gebruikers, login en wachtwoord blijven strikt vertrouwelijk en persoonlijk verbonden met de Gebruiker.

Door te klikken op de "My Account" tab op de homepage van de Website, kan de Gebruiker zijn persoonlijke informatie en identificatoren op gelijk welk ogenblik wijzigen, met uitzondering van zijn naam, zijn geboorteplaats en zijn geboortedatum, zijn login en zijn bijnaam.

Zo kan de Speler zijn wachtwoord wijzigen door zijn huidige wachtwoord in te voeren en dan zijn nieuw gekozen wachtwoord tweemaal in te voeren.

De Operator is in geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de Gebruiker zijn wachtwoord niet persoonlijk maakt. De Operator beveelt aan dat de Gebruiker een bijnaam zou kiezen die verschilt van zijn familienaam en van zijn voornaam.

Gelieve te noteren dat wanneer de Operator de LOGIN en de bijnaam gekozen door de Speler, valideert, de Speler deze niet langer kan wijzigen.

De Gebruiker stemt ermee in dat zijn bijnaam door de Operator op zijn Website wordt getoond, net als die van zijn partners, wanneer de Gebruiker een toernooi wint, winst boekt en/of deel heeft aan winst, meer bepaald een ticket om deel te nemen aan een satelliet en/of toernooi in een reëel casino wanneer hij gebruik maakt van de diensten van www.goldenpalace.be .

De deelname van de Gebruiker aan een toernooi en/of een satelliet in een reëel casino betekent:

dat de Gebruiker ouder moet zijn dan 21 jaar en dat er hem geen verbod mag zijn opgelegd om deel te nemen aan spelen in een toernooi. Daartoe moet hij een geldig document voorleggen dat bewijst dat hij ouder is dan 21 jaar (officiële identiteitskaart). Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te vergewissen dat hij de wettelijke leeftijd om deel te nemen in elke satelliet en/of toernooi heeft bereikt.

Door deel te nemen aan een satelliet en/of toernooi, geeft u de Operator het recht om, zonder vergoeding, uw bijnaam te gebruiken voor promotionele activiteiten.

De Operator stuurt de Gebruiker voor de start van de satelliet en/of het toernooi, gratis een of meerdere artikelen (T-shirts, petjes enzovoort ) voorzien van het logo van goldenpalace.be die de Gebruiker moet dragen tijdens de satelliet en/of het toernooi.

Het is mogelijk dat men u vraagt om een overeenkomst te ondertekenen alvorens deel te nemen aan het evenement. Het is mogelijk dat deze overeenkomst een toelating inhoudt dat u gefilmd wordt tijdens uw deelname aan het evenement en dat de film later verdeeld wordt. Wanneer u deze overeenkomst niet ondertekent, kunt u niet deelnemen aan het evenement en zal uw aanmelding worden geschrapt, zonder dat de deelnamekosten worden terugbetaald.

Tijdens de satelliet en/of het toernooi, zijn er strikte regels van kracht betreffende het gedrag van de spelers. Overtreden van deze regels kan leiden tot ernstige straffen, zoals diskwalificatie voor grof taalgebruik, het beledigen van de croupiers, de spelers of iedere andere persoon tijdens dat evenement, of gelijk welk ander soort gedrag dat de organisator van het evenement, naar eigen goeddunken, schadelijk acht voor het vlotte verloop van het evenement.

Wanneer u beboet wordt of gediskwalificeerd uit het evenement omwille van het feit dat u de regels hebt overtreden, wijst de Operator alle aansprakelijkheid voor uw deelname af en kan uw deelname aan het evenement teruggetrokken worden.

De Gebruiker moet de Operator onmiddellijk via e-mail op  support@goldenpalace.be op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn logingegevens of wanneer hij denkt dat een van zijn logingegevens niet langer vertrouwelijk is .

De Operator behoudt zich het recht voor te eisen dat de Gebruiker zijn logingegevens wijzigt wanneer hij meent dat deze niet langer voldoende beveiligd zijn. In geval er een probleem is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om, tijdelijk of permanent, de toegang van de Gebruiker tot de website op te schorten.

Wanneer hij zijn wachtwoord vergeten is, moet de Gebruiker klikken op de link "WACHTWOORD VERGETEN ?", die toegankelijk is door te klikken op de tab "Aanmelden " op de homepage en zijn verbindingsidentificatoren en zijn e-mailadres in te voeren.

De Operator stuurt dan een nieuw wachtwoord via e-mail en de Gebruiker kan dit wachtwoord wijzigen door de hiervoor vermelde procedure te volgen.

Wanneer de verbindingsidentificator vergeten werd, moet de gebruiker een e-mail sturen naar support@goldenpalace.be. Minimum aantal karakters : 1

Technische kenmerken van Login-gegevens :

Max. Aantal karakters : Login: 12 Wachtwoord : 40

Geen speciale karakters toegelaten (uitsluitend letters en cijfers).

Het is de plicht van de Gebruiker om de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens strikt te respecteren. De Gebruiker is de enige aansprakelijke voor het veilig bewaren, gebruiken en doorgeven van de Logingegevens.

Vertrouwelijkheid van Login-gegevens

De Gebruiker wordt er meer bepaald op gewezen dat het gebruik van de functie "automatische opslag van logingegevens", een functie beschikbaar op de computer, onveilig is; de Gebruiker bevestigt dan ook dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor het gebruik van deze functie en de mogelijke gevolgen ervan.

Alle gebruik van verbindingsgegevens wordt verondersteld te worden uitgevoerd door de Gebruiker of behoorlijk door hem te zijn gemachtigd. Bijgevolg, kan de Operator in geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die nadelig zijn voor de Gebruiker, en die voortvloeien uit illegaal of frauduleus gebruik of misbruik van de Login gegevens en uit toegang tot de Website door een derde partij, die daartoe niet de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker had. Bijgevolg blijft de Gebruiker de enige aansprakelijke wanneer hij geen toegang heeft tot zijn account, omdat hij zijn Login- gegevens vergeten is (waarvoor er herstelprocedures voorzien zijn). Alle illegaal gebruik van de logingegevens van de Gebruiker moet zonder verwijl aan de Operator worden gemeld, door middel van een e-mail naar het volgende adres : support@goldenpalace.be, waardoor het mogelijk wordt, eens de Gebruiker zijn verzet heeft geregistreerd, een eind te maken aan de gevolgen van het frauduleuze gebruik.

3.7. Gevolgen van aanmelding: beperking van provisionele account

De hierboven beschreven aanmeldingsprocedure laat de opening toe van slechts één provisionele Spelersaccount. Met dit soort account, is het niet mogelijk opdracht te geven om het geheel of een gedeelte van het creditsaldo terug te storten van de Spelersaccount naar de betaalaccount van de Speler.

Wanneer er sprake is van winst, wordt de Speler op de hoogte gebracht dat de uitbetaling van de winsten onderworpen is aan controle van zijn identiteit, leeftijd, en zijn betalingsaccount door de Operator alvorens er kan worden overgegaan tot definitieve validering van zijn Spelersaccount.

Hoe dan ook, de Speler moet uitdrukkelijk de onderhavige ATGV aanvaarden, wanneer hij een aanvraag indient om een provisionele account te creëren.

3.8. Gefinaliseerde account en validering van aanmelding

Wanneer de Gebruiker zijn aanmeldingsformulier heeft ingevuld en de aanmeldingsprocedure heeft gevolgd conform bovenstaand artikel 3.4, krijgt de Gebruiker een e-mail die de validering van de aanmelding bevestigt en hem op de hoogte brengt dat zijn account werd gefinaliseerd, wat betekent dat hij toegang heeft tot zijn winsten.

3.9. Discussieplaatsen

Algemeen gesproken, verbinden Gebruikers zich ertoe geen bijnamen, woorden of uitdrukking te gebruiken die andere Gebruikers zouden kunnen choqueren of die door andere Gebruikers geïnterpreteerd zouden kunnen worden als verbale agressie.

De Gebruiker heeft toegang tot en mag deelnemen aan discussiegroepen op de website die te zijner beschikking staan (real time chat, forum), onderworpen aan de geldende wetgeving en op voorwaarde dat de AVTG worden nageleefd.

3.9.2 Discussiegroepen

Berichten geschreven door Gebruikers moeten wettelijke bepalingen en/of regelgeving en de onderhavige AVTG naleven.

3.9.2.1 Gedrag van Gebruikers

Berichten geschreven door Gebruikers mogen berichten van derde partijen niet met de voeten treden, en mogen het imago van de Website, de Dienstverlening ervan of de Onderneming niet schaden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag en hoffelijkheid te respecteren, te weten:

 • beleefd te blijven ten opzichte van de mensen met wie hij praat ;
 • persoonlijke aanvallen te vermijden ;

(i) Het is de Gebruikers formeel verboden bij te dragen aan discussiegroepen door berichten te schrijven die hetzij (i) "manifest illegale inhoud " of (ii) "mogelijk illegale inhoud " bevatten, ongeacht de media (foto, tekening, video, tekst, deze lijst is niet exhaustief).

3.9.2.2 Illegale berichten

"Manifest illegale inhoud " betekent meer bepaald berichten (en de lijst is niet exhaustief):

 • van pedofiele aard ;
 • van pornografische aard ;
 • die het leven en de persoonlijke integriteit nadeel berokkenen;
 • verband houden met seksuele agressie, het goedpraten van misdrijven, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, misdaden en strafbare feiten van collaboreren met de vijand
 • aan te zetten tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon of een groep van personen omwille van hun afkomst, omwille van het feit dat zij al dan niet tot een bepaalde etnische groep behoren, afkomstig zijn van een bepaald land, of nog omwille van hun ras of religieuze overtuiging.

"Potentieel illegale inhoud „ betekent meer bepaald berichten (en deze lijst is niet exhaustief ):

 • die ingaan tegen de openbare orde en de goede zeden, die van schadelijk, bedreigend of grof van aard zijn;
 • die pesten, die een vulgaire, obscene bedreiging voor het privéleven van anderen zijn, die hatelijk zijn enzovoort
 • die rechtstreeks of onrechtstreeks aanzetten tot zelfmoord;
 • die lasterlijk en/of aanvallend zijn ;
 • die op welke wijze dan ook, schadelijk zijn voor minderjarigen.

De Onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke berichten, spontaan of op verzoek van een Gebruiker, te verwijderen.

(ii) Berichten die ingaan tegen de geest van de Website zijn eveneens verboden in discussiegroepen, zoals bijvoorbeeld (dit is niet exhaustief ) berichten die een standpunt innemen of een mening verkondigen van politieke of religieuze dan wel excessieve aard, of scheldberichten dan wel ongepaste berichten.

De Onderneming behoudt zich het recht voor deze uit de discussiegroepen te verwijderen.

(iii) Algemeen gesproken en zonder dat deze lijst als exhaustief wordt beschouwd, is het verboden voor de Gebruiker van discussiegroepen om:

 • te proberen andere Gebruikers te misleiden door zich de naam van de onderneming van andere personenonrechtmatig toe te egienen, en meer bepaald, door zich voor te doen als een werknemer, medewerker, partner of afdeling van GPW of van gelijk welke andere dochtermaatschappij waarvan zij een integraal deel uitmaakt, of als moderator of gastheer.
 • zich voor te doen als iemand die hij niet is. De Gebruiker mag zich niet voordoen als een andere Gebruiker of een bekend persoon, hij mag niet optreden onder een valse naam, een valse status of een valse bijnaam, noch mag hij liegen over zijn status, nog over het feit of hij al dan niet meerderjarig is.
 • Gelijk welke inhoud die computervirussen bevat of gelijk welke andere code of software die bedoeld is om het normaal functioneren van de Diensten, de Website of de Software te belemmeren, te onderbreken, te vernietigen of te beperken, te downloaden, tonen, door te geven, op welke wijze dan ook.

(iv) Ten slotte :

 • de Gebruiker wordt verzocht om de informatie waartoe hij toegang heeft of die hij doorgeeft, voorzichtig en oordeelkundig te onderzoeken.
 • In algemene termen, moeten de Gebruikers zich verre houden van het onthullen van informatie in discussiegroepen, waardoor persoonlijke en precieze identificatie van derden of van hemzelf mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld e-mailadressen en wachtwoorden.

Elke Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de inhoud van berichten die hij post op discussiegroepen. De Onderneming kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, meer bepaald het illegale karakter van de inhoud in termen van de geldende regelgeving, voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van de getoonde en overgemaakte inhoud door instant messaging of op elke andere wijze via discussiegroepen.

3.9.2.3 Aansprakelijkheid voor berichten gepost op discussiegroepen

Er wordt verder gespecifieerd dat de auteur van een bericht op een forum het bericht vervolgens mag deleten.

3.9.2.4 Garanties

Wanneer er aanspraak wordt gemaakt op de aansprakelijkheid van de Onderneming, omwille van het feit dat de Gebruiker zijn verplichtingen, zoals vermeld in artikel 3.9.2 van dit document en van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en regelgevingen, niet nakomt, kan de Onderneming de Gebruiker vorderen om als derde partij mee te doen aan de gerechtelijke procedure.

 • Het is de plicht van de Gebruiker om de vertrouwelijkheid van zijn Logingegevens strikt te bewaken. De Gebruiker is als enige volledig aansprakelijk voor het veilig bewaren, gebruik en overmaken van Logingegevens.

3.10. Vertrouwelijkheid

De Gebruiker wordt er meer bepaald op gewezen dat het gebruik van de functie "automatische opslag van logingegevens", een functie beschikbaar op de computer, onveilig is, de Gebruiker bevestigt dan ook dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor het gebruik van deze functie en de mogelijke gevolgen ervan.

 • De Gebruiker wordt er meer bepaald op gewezen dat het gebruik van de functie "automatische opslag van logingegevens", een functie beschikbaar op de computer, onveilig is, de Gebruiker bevestigt dan ook dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor het gebruik van deze functie en de mogelijke gevolgen ervan.
 • Alle gebruik van verbindingsgegevens wordt verondersteld te worden uitgevoerd door de Gebruiker of behoorlijk door hem te zijn gemachtigd. Bijgevolg kan de Operator onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die nadelig zijn voor de Gebruiker, en die voortvloeien uit illegaal of frauduleus gebruik of misbruik van de Login gegevens en voor toegang tot de Website door een derde partij, die daartoe niet de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker had.

Bijgevolg blijft de Gebruiker als enige aansprakelijk wanneer hij geen toegang heeft tot zijn account, omdat hij zijn logingegevens vergeten is (waarvoor er herstelprocedures voorzien zijn). Alle illegaal gebruik van de logingegevens van de Gebruiker moeten onverwijld aan de Operator worden gemeld, door middel van een e-mail naar het volgende adres : support@goldenpalace.be, waardoor het mogelijk wordt, eens de Gebruiker zijn verzet heeft geregistreerd, een eind te maken aan de gevolgen van het frauduleuze gebruik.

Artikel 4 – DEELNAME AAN EN WERKING VAN DE ACCOUNT

4.1. Uniek account

De Gebruiker mag slechts één account openen.

4.2 Opgeschort of gesloten Account

Deelname aan spelletjes gebeurt exclusief op elektronische wijze op de Website die toegankelijk is middels gelijk welke uitrusting, meer bepaald een computer, gsm, of enig ander toestel met een internetverbinding (smartphones, iPhones, iPod touch, spelconsoles enzovoorts).

Om deel te nemen aan pokerspelletjes, is het mogelijk dat u spelsoftware moet installeren, zoals beschreven in het hierna vermelde artikel 10 .

De deelname aan spelletjes is individueel en persoonlijk.

Elke Gebruiker moet voor zichzelf spelen en moet ervan afzien zijn toevlucht te nemen tot alle rechtstreekse of onrechtstreekse geautomatiseerde verzoeken om toegang tot de Website.

Elke poging door de Gebruiker om zijn toevlucht te nemen tot een niet-toegelaten bijstand door artificiële intelligentie wanneer hij deelneemt aan een van de aangeboden spelletjes, leidt ertoe dat zijn account bevroren wordt en tot tijdelijke of definitieve uitsluiting, waarbij er tegen de beslissing geen beroep mogelijk is.

Het is ten strengste verboden om, via welke procedure dan ook, de werking van de aangeboden spelletjes te wijzigen of dit te proberen, meer bepaald met de bedoeling de resultaten of enig aspect dat het resultaat en de winnaars van een spelletje bepaalt, te wijzigen.

De Operator zal een Spelersaccount onmiddellijk afsluiten in de volgende gevallen (niet- exhaustieve lijst), :

 • Het is de Speler verboden te spelen in toepassing van de van kracht zijnde regelgeving;
 • De speler heeft de beschikkingen van deze AVTG niet nageleefd of is meer bepaald schuldig aan fraude, er is een vermoeden van illegale activiteiten, daden van piraterij of pogingen tot illegaal gebruik van de Website, de Klantensoftware en/of de Serversoftware. De Speler heeft de Spel- en /of toernooiregels die via internet beschikbaar zijn op de Website niet nageleefd, vooral dan wanneer er sprake is van collusie tussen Spelers, fraude (e.g. chip dumping), toevlucht zoeken tot geautomatiseerde software enz.
 • Indien de Operator van mening is dat een Speler betrokken is bij een frauduleuze, illegale oneerlijke of ongepaste activiteit of een poging daartoe ondernomen heeft bij het gebruik van de Diensten die ter beschikking staan op www.goldenpalace.be , met inbegrip van, en dit is niet exhaustief, een van de activiteiten vermeld in 4.2 of door het op een andere manier manipuleren van de spelletjes, of door inderdaad een frauduleuze betaling, door gebruik te maken van een gestolen debetkaart of door het toelaten van het witwassen van geld

De Operator mag alle stappen zetten die hij gepast vindt, met inbegrip van maar zonder beperking en conform de toepasselijke regelgeving:

(a) Onmiddellijk de toegang van de Gebruiker tot de Diensten bevriezen (de account krijgt dan de status van een gedeactiveerde account);

(b) De account van de Gebruiker bij de Operator sluiten;

(c) De fondsen op de account van de Speler in beslag nemen; Deze informatie meedelen (met inbegrip van de identiteit van de Gebruiker) aan de financiële instanties, de relevante instanties en/of iedere persoon of rechtspersoon die gerechtigd is deze informatie te ontvangen; en/of

(e) gelijk welke gerechtelijke stappen te zetten tegen de Gebruiker.

Als wederdienst voor de mogelijkheid die de spelers geboden wordt om samen te spelen, en om toegang te hebben tot een beveiligd systeem van cash spelletjes en toernooien voor echt geld, trekt de Operator kosten voor lopende zaken (rake) af van de meeste potten, en van de inschrijvingsbedragen voor de meeste toernooien.

BEREKENING VAN LOPENDE KOSTEN, REGELS EN STRUCTUUR

1. De volgende regels voor de lopende kosten zijn van toepassing op de kostenstructuur :

 • het percentage voor lopende kosten ligt nooit hoger dan 5% van de pot.
 • Indien er geen flop is, worden er geen lopende kosten uit de pot genomen.

2. De structuur van de lopende kosten : (weggelaten )

Artikel 5 - GRATIS PRIJSTREKKINGEN AANGEBODEN DOOR DE ONDERNEMING

De Onderneming behoudt zich het recht voor om een (of meerdere) prijstrekking (en) te organiseren die gereserveerd zijn voor Gebruikers en zal de verplichte beschikkingen die van toepassing zijn op de voornoemde prijsstrekkingen in het land waar de deelnemer gewoonlijk verblijft, en die aangeduid zijn om een prijs aan te bieden aan de deelnemende Gebruikers, respecteren. Elke trekking maakt het voorwerp uit van specifieke regelgeving, wordt voorgelegd aan een gerechtsdeurwaarder (" de regelgeving") en is gratis beschikbaar op de Website.

Deelnemingsvoorwaarden voor de trekking, datum van de trekking, datum van opening en sluiten, datum van opening en sluiting, de aard en de waarde van de prijzen die kunnen gewonnen worden, regels voor het toekennen van prijzen, bijvoorbeeld een voordelen van de Gebruiker, worden gedetailleerd beschreven in de regelgeving en in elk geval vastgelegd door de Onderneming.

Artikel 6 - VERBODEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het is alle Gebruikers formeel verboden om veiligheidsmaatregelen die door de Onderneming werden getroffen, te omzeilen of te pogen te omzeilen of deze aan anderen mee te delen .

6.1- Algemeen

De Gebruiker verplicht zich ertoe de Website, evenals elk ander element dat eraan gehecht werd en/of erin opgenomen werd, zoals meer bepaald hyperlinks, software, databank, inhoud van het hoofdartikel, tekeningen enzovoort conform deze AVTG te gebruiken en conform het doel van de spelletjes die aangeboden werden door de Onderneming.

 • De Gebruiker verklaart en garandeert de Onderneming dat de fondsen die hij gebruikt om te spelen op de Website niet van illegale oorsprong zijn, en verplicht zichzelf ertoe de Diensten niet te gebruiken voor doeleinden van het transfereren van fondsen of het uitoefenen van een frauduleuze of illegale activiteit, of de een of andere verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van gelden), conform de wetten van de jurisdicties waaraan hij onderworpen is.

6.2 Illegale fondsen en illegale activiteiten

 • De Onderneming behoudt zich het recht voor een weddenschap aangegaan door de Gebruiker unilateraal te beperken of te weigeren, wanneer zij vermoedt dat er sprake is van een illegale transactie of een illegale activiteit.
 • Wanneer de Onderneming ook maar de minste twijfel heeft over het feit of de Gebruiker betrokken is of was bij frauduleuze, illegale of oneerlijke activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot activiteiten in verband met het witwassen van geld, of wanneer ze vermoedt dat hij deze algemene voorwaarden heeft overtreden, moet hem per onmiddellijk de toegang tot de Diensten worden ontzegd en wordt zijn account bevroren. De Onderneming behoudt zichzelf eveneens het recht voor de Gebruiker de toegang te verbieden tot alle andere Websites en of andere servers van de Onderneming.
 • Wanneer het lidmaatschap van de Gebruiker beëindigd wordt of zijn account bevroren wordt, is de Onderneming absoluut niet verplicht welke som dan ook terug te betalen die zich op zijn account zouden bevinden.
 • Ten slotte behoudt de Onderneming zich het recht voor om de bevoegde instanties, andere providers van, internetdiensten, banken, debetkaartbedrijven, providers van elektronische betaalmethodes of gelijk welke andere financiële stelling van deze feiten op de hoogte te brengen en hen de identiteit van de Gebruiker, die verdacht wordt van frauduleuze, verdachte, illegale of oneerlijke activiteiten door te geven.

Artikel 7 - TRANSACTIE- EN BETAALFRAUDE

- Elke Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de goede werking van zijn account en de betaling van de sommen die hij verschuldigd is aan de Onderneming. Hij verplicht zich er uitdrukkelijk toe geen verzet aan te tekenen in verband met de betaling aan de Onderneming van gelijk welke som die hij op zijn rekening heeft gecrediteerd met zijn debetkaart, bovendien verbindt hij zich ertoe zijn bank niet te verzoeken de betaling aan de Onderneming tegen te houden.

7.1. Aansprakelijkheid

 • De Onderneming kan de mogelijkheid hebben om de Gebruiker om de details van zijn bankrekening te vragen
 • De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in geen enkel geval een betalingsmethode mag gebruiken die toebehoort aan derden.
 • Bij wijze van antwoord op de informatie geleverd door de genoemde Gebruiker op het ogenblik van de aanmelding, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de kredietwaardigheid van een Gebruiker te controleren, met behulp van financiële instellingen en betaaldiensten van derden.

7.2. Verificatie

 • Zij behoudt zich het recht voor om elektronische processoren te gebruiken van derde betaalfirma's en/of financiële instellingen die betalingen beheren die uitgevoerd werden door de Gebruiker of in verband met zijn gebruik van de Diensten.
 • Op voorwaarde dat deze derden de voorwaarden van de onderhavige algemene voorwaarden naleven, verplicht de Gebruiker zich ertoe verbonden te zijn door de voorwaarden van voornoemde elektronische betaalmethode van derden en/of van financiële instellingen.
 • In geval van verdachte of frauduleuze betaling, met inbegrip van het gebruik van gestolen debetkaarten, of in geval van enige andere frauduleuze activiteit (verzet tegen betaling), heeft de Onderneming het recht om de account van de Gebruikers te bevriezen, alle betalingen die mogelijk werden gedaan te blokkeren en de winsten die mogelijk onterecht werden overgemaakt terug te vorderen.

7.3. Fraude

 • Zij behoudt zich eveneens het recht voor de instanties of de bevoegde instellingen (met inbegrip van financiële instellingen) op de hoogte te brengen van frauduleuze betalingen of illegale activiteiten, en om gebruik te maken van incassobedrijven om de verschuldigde sommen te recupereren.
 • De Onderneming kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van debetkaarten of gestolen kaarten, ongeacht of de diefstal van deze kaarten door de kaarthouder werd aangegeven of niet.
 • Wanneer de Onderneming vermoedt dat een Gebruiker niet de minimumleeftijd heeft bereikt die verplicht is om te spelen, moet zij hem alle sommen van de weddenschappen onverwijld terugstorten. Bovendien moeten alle winsten die de Gebruiker heeft verworven, in beslag worden genomen totdat de Gebruiker onweerlegbaar bewijs heeft voorgelegd dat hij de minimumleeftijd om te spelen heeft bereikt.
Er worden geen intresten betaald op de sommen die gedeponeerd werden op de account van de Gebruiker.


7.4. Financiële intresten

 • Voorwaarden om geld af te halen

7.5. Geld deponeren of afhalen

De transfer van krediet is niet mogelijk tot na de gefinaliseerde validering van de Spelersaccount door de Operator (zie fase 5 van voornoemd Artikel 3).

 • Het afhalen van geld kan enkel worden aanvaard wanneer de hiernavolgende items door onze staff werden gevalideerd:
 • Geldige kopie van identiteitsdocument
 • Kopie van IBAN

De Onderneming behoudt zich het recht voor om gelijk welke informatie of documenten op te vragen die zij noodzakelijk acht om gelijk welke gedeponeerde of afgehaalde som te valideren.

 • Commissies en verwerkingsdeadlines.
 • De Onderneming neemt geen commissie op deposito's of afhalingen, ongeacht de betaalmethode. Aan de andere kant, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode, moet u mogelijk kosten betalen aan uw bank of financiële instelling. Wanneer u een factuur krijgt voor bijkomende bankkosten, kan de Onderneming daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij bevelen daarom aan dat u informatie opvraagt in verband met mogelijke transactiekosten bij uw bank of financiële instelling.
 • Eens uw verzoek werd gevalideerd, worden deposito's per debetkaart of andere methoden onmiddellijk gedaan, tenzij er technische problemen zouden zijn.

7.6. Opeenvolgende deposito's en afhalingen zonder te spelen

De Onderneming behoudt zich het recht voor om elke geldopname te weigeren wanneer een storting zonder de intentie om te spelen wordt gemaakt. Elke storting moet minstens 10 keer ingezet worden op casinospelen of op sportweddenschappen (noteringen van 1.70 of hoger).

De Onderneming behoudt zich eveneens het recht voor om administratiekosten ten belope van 15% op de transacties (afhalingen en deposito's ) aan te rekenen, die niet werden gebruikt voor deelname aan spelletjes aangeboden door de Onderneming. Bijvoorbeeld, opeenvolgende afhalingen en deposito's zonder een inzet.

7.7. OVERZICHTKAART

De provisie op een Spelersaccount is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor de Diensten, voorgesteld op de Website. De Spelersaccount is geen bankrekening en mag niet als dusdanig worden gebruikt. Gebeurt het toch, dan kan de Operator de noodzakelijke maatregelen treffen en, meer bepaald, de account afsluiten.

7.7.1 Algemeen

7.7.2 Betaalmethodes - Web

Betaalwijze

Deposito's :

 • Min.: 10 EUR
 • Max: 5000 EUR
 • deposito's van meer dan 5000 EUR moeten vooraf worden goedgekeurd. Gelieve contact op te nemen met support op support@goldenpalace.be

Afhalingen:

 • Er bestaat geen maximumbedrag; het overgemaakte bedrag kan niet hoger zijn dan het saldo dat beschikbaar is voor afhaling.
 • Minimum afhaling : 50.00 euros.
 • Aanvragen tot uitbetaling worden binnen de 10 werkdagen verwerkt.
 • Gelieve voor alle vragen contact op te nemen met support op support@goldenpalace.be

Artikel 8 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

"Onderscheidende Kenmerken " duidt het volgende aan (deze lijst is niet exhaustief): de merken, namen van ondernemingen, tekens, commerciële namen domeinnamen of URLs, logo‘s, foto's, databanken, geluid, video's, animaties, tekeningen, teksten enzovoort die gebruikt worden op de Website.

8.1 Eigendom van onderscheidende kenmerken

GPW verleent geen enkele licentie aan de Gebruiker, noch enig recht op de Onderscheidende Kenmerken (behalve dan het recht om deze te bekijken op het computerscherm wanneer de Gebruiker op de website surft ) die het exclusieve eigendom blijven van International Gambling Systems, of van derden die de contractuele rechten om deze te gebruiken hebben verleend.

 • Elke ongeoorloofde reproductie van Onderscheidende Kenmerken vormt een inbreuk die burgerlijk en/of strafrechtelijk kan worden vervolgd.

8.2 Ongeoorloofde reproducties

 • Alle softwarepakketen die gebruikt worden op de Website, net als diegene waartoe zij toegang verlenen, evenals teksten, commentaren, illustraties of beelden die gereproduceerd worden op de Website en op diegene waartoe het toegang verleent, zijn beschermd door auteursrechten en ongeoorloofde reproductie ervan vormt een inbreuk die burgerlijk en/of strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Artikel 9 - GEGEVENSBESCHERMING

Wanneer hij zich aanmeldt op de website, deelt de Gebruiker persoonlijke identificatiegegevens mee aan de Onderneming.

9.1 Gegevensvergaring en verwerking

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gegevens die hij meedeelt aan de Onderneming en hij verklaart dat de gegevens die verstrekt werden op het ogenblik dat zijn persoonlijke account werd gecreëerd, perfect geïnformeerd, volledig en accuraat zijn.

Gegevens die op het aanmeldingsformulier staan vermeld als verplichte gegevens, moeten accuraat worden ingevuld door de Gebruiker.

Wanneer dit niet gebeurt of wanneer het antwoord als abnormaal of onvolledig wordt beschouwd door GPW, heeft GPW het recht te weigeren de aanmelding voor de Dienst in overweging te nemen.

Deze persoonlijke gegevens worden bijgehouden door de Onderneming tot wanneer de Gebruikersaccount afgesloten wordt, behalve in geval het om gegevens gaat die nodig zijn voor het opstellen van een bewijs van een recht of een contract dat door de Onderneming voor een langere periode kan worden bewaard.

Conform de beschikkingen van de Europese Richtlijn nummer 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van het individu in het kader van het verwerken van persoonlijke gegevens en het vrij circuleren van deze gegevens, bestaat de belangrijkste doelstelling van het vergaren van deze gegevens door GPW erin, GPW toe te laten haar Diensten toegankelijk te maken voor de Gebruiker, dit wil zeggen, de Gebruiker toe te laten deel te nemen aan Spelletjes en Discussiegroepen op de Website, en hem mogelijk ook toe te laten promotionele boodschappen te ontvangen via nieuwsbrief en SMS. Spelers die liever geen nieuwsbrieven ontvangen, kunnen deze optie uitschakelen op hun persoonlijk profiel (inloggen vereist). Spelers die geen SMS-boodschappen wensten te ontvangen, kunnen dit steeds aangeven via een e-mail naar support@goldenpalace.be.
 

De ontvangers van de gegevens zijn GPW en al haar dochtermaatschappijen.

De Gebruiker erkent dat de Onderneming hem op de hoogte heeft gebracht en zijn aandacht gevestigd heeft op de regels die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en de daarmee verbonden Diensten.

9.2 Verplichtingen om te informeren en te melden.

De Onderneming informeert de Gebruiker om geen gegevens betreffende zichzelf mee te delen via e-mail of fax, tenzij de onderneming hem dit uitdrukkelijk heeft gevraagd.

Het is aan de Gebruiker om op voorhand behoorlijk na te kijken of dergelijke verzoeken inderdaad van de Onderneming uitgaan.

Conform de beschikkingen van de Europese Richtlijn nummer 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van het individu in het kader van het verwerken van persoonlijke gegevens en het vrij circuleren van deze gegevens, bestaat de belangrijkste doelstelling van het vergaren van deze gegevens door GPW erin, GPW toe te laten haar Diensten toegankelijk te maken voor de Gebruiker, dit wil zeggen, de Gebruiker toe te laten deel te nemen aan Spelletjes en Discussiegroepen op de Website, en hem mogelijk ook toe te laten nieuwsbrieven te versturen, afhankelijk van de keuzes die gemaakt werden op het ogenblik van de aanmelding.

9.3 Doel van gegevensverwerking

Conform de beschikkingen van de Europese Richtlijn nummer 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van het individu in het kader van het verwerken van persoonlijke gegevens en het vrij circuleren van deze gegevens, kan GPW, nadat de uitdrukkelijke, individuele en voorafgaande instemming van de Gebruiker heeft ontvangen, hetzij het geheel van persoonlijke gegevens betreffende de Gebruiker, hetzij een deel ervan, door te geven aan haar contractuele partners, voor doeleinden van canvassing, meer bepaald op een commerciële wijze.

9.4 Gegevenstransmissie

Conform de beschikkingen van de Europese Richtlijn nummer 95/46 van 24 oktober 1995, in de laatste versie ervan, met betrekking tot de bescherming van het individu in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrij circuleren van deze gegevens, heeft de Gebruiker het recht om zich, gratis en zonder kosten, tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor canvassing, vooral dan op een commerciële wijze, door de Onderneming of haar commerciële partners, te verzetten.

Wanneer, om deze reden het recht van verzet wordt uitgeoefend door de Gebruiker ten opzichte van de Onderneming, zoals beschreven in hierna volgend artikel 9.6, moet deze laatste dit verzet melden aan de contractuele partners aan wie zij normaal gesproken de betrokken gegevens zou hebben overgemaakt.

Conform de beschikkingen van de Europese Richtlijn nummer 95/46 van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van het individu in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrij circuleren van deze gegevens, moet de Onderneming ervoor zorgen dat deze persoonlijke gegevens die verband houden met de Gebruiker, zelfs die gegevens die doorgegeven werden aan mogelijke commerciële partners, niet buiten de Europese Unie zullen worden doorgegeven, tenzij de Gebruiker daarvoor op voorhand zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De persoonlijke informatie van de Gebruiker wordt opgeslagen op de spelservers van de Onderneming. Geen enkele derde heeft toegang tot deze informatie.

9.5 Gegevensopslag

Al deze gegevens worden opgeslagen in geëncrypteerde en veilige bestanden. Wanneer een derde deze bestanden opent, moet de Onderneming er alles aan doen om de informatie in deze bestanden onleesbaar te maken.

Deze gegevens worden bewaard tot op het ogenblik dat de Gebruikersaccount wordt gesloten, behalve wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor het opstellen van een bewijs van een recht of een contract, en dit door de Onderneming voor een langere periode wordt bewaard.

De Speler verbindt zich ertoe accurate, volledige en waarheidsgetrouwe gegevens mee te delen.

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan de serviceproviders van de Operator, in het belang van de werking van de Diensten.

Conform de beschikkingen van de Europese Richtlijn nummer 95/46 van 24 oktober 1995, in de laatste versie ervan, met betrekking tot de bescherming van het individu in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrij circuleren van deze gegevens, heeft de Gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen en opheffen van gegevens die hem betreffen.

9.6 Recht op toegang, rectificatie, verzet en opheffing

Alle verzoeken in verband met het recht op toegang en rectificatie kunnen schriftelijk worden gedaan en ondertekend worden door de persoon die het verzoek indient, met vermelding van het adres waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd, vergezeld van een bewijs van identiteit en verstuurd worden naar het volgende e-mail adres: support@goldenpalace.be

Customer Support beantwoordt uw verzoek binnen maximaal een (1) maand na ontvangst, op voorwaarde dat uw verzoek voldoende precies geformuleerd was en alle noodzakelijke elementen bevatte om een antwoord mogelijk te maken; wanneer dit niet het geval is, zal de Operator vragen om het verzoek aan te vullen.

De persoonlijke gegevens die verstrekt werden op het ogenblik van de online aanmelding op de Website, kunnen alleen door de Gebruiker worden gewijzigd en bijgewerkt, zoals vermeld in bovenstaand artikel twee, door te klikken op "MY ACCOUNT" op de homepage van de Website.

Conform de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming, behoudt GPW zich het recht voor persoonlijke gegevens, die verstrekt werden door de Gebruiker over te maken, wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer de rechtbank of een officiële instantie daarom verzoekt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe er voor te zorgen dat zijn persoonlijke gegevens bijgewerkt worden wanneer dit noodzakelijk is. De Gebruiker heeft recht op toegang tot alle gegevens die hij verstrekt heeft, door naar de hoofding "MY ACCOUNT" op de homepage van de Website te gaan.

9.7 Bijwerken van persoonlijke gegevens

Conform de beschikkingen van de Europese Richtlijn nummer 95/46 van 24 oktober 1995, met betrekking tot de bescherming van het individu in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrij circuleren van deze gegevens, verbindt GPW zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te treffen betreffende de aard van de gegevens en de risico's die het verwerken ervan met zich meebrengt, om de veiligheid van de persoonlijke gegevens betreffende de Gebruiker te bewaren en, meer bepaald, te voorkomen dat persoonlijke gegevens foutief zouden worden voorgesteld of zouden worden beschadigd, of nog dat onbevoegde derden er toegang toe zouden hebben.

9.8 Veiligheid van persoonlijke gegevens

De host van de Website die vermeld wordt in de preambule en onder de hoofding "WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN " handelt in hoedanigheid van service provider voor GPW en heeft niet het recht om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker, tot dewelke het toegang heeft, te gebruiken, behalve voor voor het uitvoeren van de technische dienstverlening van hosting en beheer van databanken, indien dat contractueel zo afgesproken werd werd met de Onderneming.

9.9 Hosting van de Website

Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID

De Onderneming streeft ernaar om de Website en de Diensten ervan beschikbaar stellen, en wel 24 uur op 24 en zeven dagen per week .

10.1 Beschikbaarheid van de Website en de Diensten

Het is echter mogelijk dat de toegang tot de Website en de Diensten ervan onderbroken wordt tijdens onderhoudswerkzaamheden, hardware of software updates, dringende herstellingen aan de Website of ten gevolge van omstandigheden waar de Onderneming geen vat op heeft (zoals bijvoorbeeld het uitvallen van verbindingen en telecommunicatie-apparatuur ).

De Onderneming verbindt zich ertoe om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om deze storingen te beperken, in zoverre deze aan de Onderneming kunnen worden toegeschreven. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Onderneming geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor het onbeschikbaar zijn, het opschorten of het onderbreken van de website of de Diensten ervan.

10.2 Aansprakelijkheid van GPW

10.2.1. De Onderneming moet al het mogelijke doen om haar Diensten professioneel en toegewijd te verlenen, en zij verbindt zich ertoe dit naar best vermogen te doen.

10.2.2. De Onderneming zal op geen enkele wijze de aansprakelijkheid op zich nemen voor gelijk welke onrechtstreekse of onvoorzienbare schade met inbegrip van mar neit beperkt tot, meer bepaald mislopen winsten, verlies van kansen, kosten voor het verkrijgen van een dienst of vervangtechnologie.

10.2.3 De Onderneming kan in geen enkele omstandigheid en in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor (niet-exhaustieve lijst):

 • het overmaken en/of ontvangen van gelijk welke gegevens en/of informatie op internet;
 • gelijk welk storing in de werking van het internet die het vlotte verloop van de transactie en/of de werking van een of meerdere van de aangeboden Spelletjes op de Website hindert;
 • storing van gelijk welke ontvangsthardware of communicatielijnen ;
 • transportproblemen;
 • gevolgen van gelijk welke virussen of computerbugs, fouten of technische storingen;
 • gelijk welke schade veroorzaakt aan de computer van de Gebruiker;
 • gelijk welke technische storing of storing aan hardware en in de software, van welke aard dan ook die deelneming aan de spelletjes die aangeboden worden op de Website heeft beperkt of verhinderd of die schade heeft berokkend aan het IT- systeem van de Gebruiker.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht noch in alle andere gevallen waarop de onderneming geen vat heeft, en die de levering van Diensten conform de beschikkingen van de AVTG kunnen verhinderen.

10.3 Overmacht

Elke Gebruiker is verplicht alle gepaste maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software die opgeslagen zijn op zijn IT- uitrusting, te beschermen tegen aanvallen van welke aard dan ook (virus, spam mail, Trojan horses, bugs enzovoorts ).

10.4 Verbinding

De Onderneming kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de internetverbinding problematisch dan wel onmogelijk is.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer, omwille van redenen waarop zij geen vat heeft, een of meerdere van de Spelletjes of Diensten gewijzigd, opgeschort of geschrapt worden.

10.5 Schrappen, upgrade, opschorting

Door upgrades of wijzigingen van de inhoud van de Website, is het mogelijk dat de website geüpdated wordt of onbeschikbaar is; de Onderneming kan daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Bovendien behoudt de Onderneming zich het recht voor een of meerdere van de Spelletjes of Diensten die aangeboden worden op de Website, gelijk wanneer en zonder bericht te onderbreken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor verantwoording moet afleggen.

In een dergelijk geval, kan de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en mogen de Gebruikers geen schadevergoeding, van welke aard ook eisen.

GPW is verplicht om eenvoudige links naar andere websites van derden aan te bieden op de Website.

10.6 Hyperlinks

In deze situatie, worden deze links gewoon als gunst aangeboden. Aangezien GPW niet bij machte is om de inhoud van de Websites van deze derden te controleren, is de Gebruiker volledig aansprakelijk voor alle bezoeken aan deze websites, en doet hij dit bijgevolg op eigen risico.

GPW wijst alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud, legitimiteit of beschikbaarheid van websites van derden af.

De Gebruiker erkent dat GPW niet aansprakelijk is voor verliezen of schade die mogelijk worden veroorzaakt door toegang tot of surfen op de websites van derden. GPW verbindt zich ertoe om er op een professionele en toegewijde manier voor te zorgen geen actieve hyperlinks op de websites voor te stellen, waarvan de inhoud redelijkerwijs als illegaal kan worden beschouwd.

GPW is echter niet bij machte om de ontwikkelingen van de inhoud van een derdenwebsite op te volgen nadat de link werd vastgesteld.

De Onderneming verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat websites van derden waarvan het illegale karakter haar ter kennis werd gebracht, van de lijst worden geschrapt, op welke manier dan ook en meer bepaald door een eenvoudige klacht, verstuurd via e-mail naar support@goldenpalace.be.

Het is mogelijk dat de Onderneming Gebruikers toegang kan verlenen tot websites van derden of kan zorgen voor deelname aan getrouwheidsprogramma's, commercialisatieprogramma's of andere activiteiten die plaatsvinden op websites of in een programma van derden. In die omstandigheden aanvaardt de Onderneming geen aansprakelijkheid voor activiteiten van derden en raadt ze de Gebruikers aan om de voorwaarden die door de websites van derden worden aangeboden, te noteren.

10.7 Derden

Websites van derden die bezocht worden door de Gebruiker of reclame die vermeld staat op Websites bevatten vaak cookies. Deze worden onafhankelijk van de Onderneming door derden beheerd, die uitsluitend aansprakelijk zijn voor de werking ervan; de Onderneming heeft geen toegang tot de gegevens die via deze cookies kunnen worden verkregen.

Artikel 11 - HARDWARE CONFIGURATIES EN SOFTWARE DIE TOEGANG TOT DE WEBSITE VERLENEN

Om op de Website te kunnen inloggen, moet de Gebruiker nagaan of hij over de hardware en de software beschikt evenals over een internetaansluiting die compatibel zijn met de voorwaarden van de Dienstverlening. Om dit te doen, beveelt de onderneming aan het volgende te gebruiken:

Hardware en besturingssysteem :

 • PC: Windows XP en hoger
 • MacIntosh: Mac OS X en hoger

Browser software:

 • Firefox of Chrome
 • Uw browser MOET Javascript toelaten, om u ervan te vergewissen dat dat het geval is, volgt u volgende richtlijnen op https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=en&answer=12654
 • Uw browser MOET cookies toelaten. Om te leren hoe u het toelaat/uitschakelt, gaat u naar http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?&answer=61416
 • Uw browser MOET Adobe Flash geïnstalleerd hebben, om Adobe Flash player te installeren gaat u naar http://get.adobe.com/flashplayer/

Type verbinding:

 • Minimaal ADSL 512.

Indien de Gebruiker niet over deze minimale configuratie beschikt, loopt hij het risico niet te kunnen genieten van de online Dienstverlening aangeboden door de Onderneming.

Artikel 12 - GAME SOFTWARE OF GEBRUIKERSLICENTIE

12.1 Algemene beschikkingen

Dit artikel houdt verband met de pokersoftware, getiteld "goldenpalace.be".

Deze spelsoftware omvat klantensoftware ("Client Software") en serversoftware ("Server Software"), samen bekend als "de Software".

Door de klantensoftware op zijn computer of enig ander toestel te downloaden, door te klikken op de knop "DOWNLOAD NOW"op www.goldenpalace.be/poker/, aanvaardt de Gebruiker dat hij gebonden is door alle voorwaarden van de toekenning van een gebruikerslicentie.

Het downloaden van de software is gratis.

Golden Palace Waterloo SA verleent de Gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de klantensoftware die alle verbeteringen, upgrades, updates verwijderingen van bugs op deze software bevat, die voorzien wordt door de Onderneming of door een derde die goedgekeurd is door de Onderneming.

12.2 Toekenning van een licentie

Dit artikel is van toepassing op het downloaden van de klantensoftware, gratis aangeboden door Golden Palace Waterloo SA beschikbaar vanop www.goldenpalace.be/poker/.

Aan de andere kant, wordt de klantensoftware, aangezien ze gratis is, geleverd in de toestand waarin zij zich bevindt, en levert Golden Palace Waterloo SA er geen garantie op, van welke aard ook.

Het downloaden, installeren of gebruiken van de klantensoftware veronderstelt totale en volledige aanvaarding van de beschikkingen van onderhavig artikel.

In dat kader, kan GPW niet aansprakelijk worden gesteld, in welke omstandigheden dan ook, wat betreft storingen in de klantensoftware die gratis op de website wordt verleend, of in verband met de kwaliteit, de accuratesse of de adequaatheid van deze gratis software die geleverd wordt om tegemoet te komen aan een specifieke behoefte van de Gebruiker.

De gebruikerslicentie voor de klantensoftware, verleend voor een onbepaalde periode (tot ten laatste wanneer de aanmelding van de Gebruiker beëindigd wordt), laat de Gebruiker toe om de klantensoftware te gebruiken conform de doeleinden ervan (poker te spelen op gelijk welke individuele computerserver of gelijk welk individueel supporttoestel ) en is onderworpen aan de voorwaarden die in dit artikel uiteen werden gezet.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de klantensoftware uitsluitend te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden: commercieel gebruik van de klantensoftware is ten strengste verboden.

De Gebruiker heeft geen enkel recht op de klantensoftware; deze blijft het exclusieve eigendom van de Onderneming.

Afgezien van het gebruiksrecht dat werd toegekend aan de Gebruiker door dit artikel, heeft deze laatste geen recht om:

 • Het geheel of een deel van de klantensoftware te kopiëren, af te drukken, over te dragen, door te geven;
 • de klantensoftware op welke wijze dan ook te verkopen, verhuren, er een sublicentie voor te verlenen of ze te distribueren
 • de klantensoftware voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het leveren van diensten of gegevensverwerking die op welke wijze dan ook gelijkaardig zouden zijn aan diegene die door GPW worden geleverd;
 • de klantensoftware te wijzigen en/of alle klantensoftware of een deel ervan te versmelten met andere computerprogramma's.
 • De klantensoftware te compileren, decompileren, desassembleren, vertalen of analyseren, reverse engineering uit te voeren of een poging daartoe te ondernemen tenzij binnen de wettelijk toegestane strikte limieten;
 • De Onderneming zal op geen enkele wijze de aansprakelijkheid op zich nemen voor gelijk welke onrechtstreekse of onvoorzienbare schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, meer bepaald misgelopen winsten, verlies van kansen, kosten voor het verkrijgen van een dienst of vervangtechnologie
 • Kopieën maken van de klantensoftware

Wanneer de voorwaarden gespecifieerd in deze ATGV, en meer bepaald in dit artikel, niet worden nageleefd, behoudt GPW zich het recht voor de aanmelding van de Gebruiker conform het hierna vermelde artikel 12.2 te beëindigen.

GPW behoudt zich het recht voor om alle gepaste maatregelen te treffen om haar rechten te beschermen.

De Softwareserver werkt op een computer op afstand.

12.3 Beveiliging

De Gebruiker heeft alleen toegang tot de Softwareserver via de klantensoftware. Om zichzelf te identificeren bij de klantensoftware, moet de Gebruiker zijn logingegevens invoeren.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij als enige aansprakelijk is voor alle gebruik van zijn logingegevens conform artikel 2.4 van deze AVTG.

Artikel 13 - TOTALITEIT VAN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

In het belang van de aanpassingen aan de ontwikkeling van de Website en/of het gebruik ervan, behoudt de Onderneming zich het recht voor om unilateraal en zonder bericht deze AVTG evenals de spelregels voor de spelletjes die aangeboden worden op de Website te wijzigen.

13.1 Algemeen

In dit geval, kan de Gebruiker onverwijld verzet aantekenen tegen deze wijzigingen, na publicatie van de nieuwe beschikkingen op de Website, die gratis kunnen worden geraadpleegd.

De Onderneming zal haar best doen om de Gebruikers te informeren van grote wijzigingen aan deze AVTG. Het is echter aan de Gebruiker om te lezen over de wijzigingen van deze AVTG en zichzelf hiervan op de hoogte te stellen.

13.2 Wijziging van de AVTG

GPW behoudt zich het recht voor te allen tijde deze AVTG evenals de functies die aangeboden worden op de Website, te wijzigen.

GPW verbindt zich ertoe de Gebruiker op voorhand op de hoogte te brengen van deze ontwikkeling, via een methode van haar keuze.

Elke verbinding met de Website door de Gebruiker nadat hij op de hoogte gebracht wird van wijzigingen in de functies van de Website of de AVTG, vertegenwoordigt aanvaarding van de gedane wijzigingen.

De versie van de AVTG die aanvaard werd door de Gebruiker, vertegenwoordigt de totaliteit van de verplichtingen tussen de Onderneming en de Gebruiker in verband met de Diensten die voorgesteld worden door de Onderneming en schrapt en vervangt gelijk welke andere verklaring, verbintenis, mondelinge of schriftelijke mededeling, aanvaarding, gelijk welk vroeger contract en gelijk welke vroegere overeenkomst met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten door de Onderneming.

Door gebruik te maken van de functie voorzien door de browser, heeft de Gebruiker te allen tijde toegang tot de AVTG en kan hij deze afdrukken.

Artikel 14 - DUUR & BEËINDIGING

14.1. Duur

Deze AVTG zijn van onbeperkte duur tot wanneer de aanmelding van de Gebruiker stopgezet wordt. De gebruiker geniet van de Diensten van zodra zijn aanmelding is gevalideerd.

14.2. Beëindiging door de Onderneming

De Onderneming behoudt zich het recht voor de aanmelding stop te zetten en de account af te sluiten zonder berichtgeving van welke aard ook aan de Gebruiker indien:

 • de account van de Gebruiker inactief blijft gedurende een ononderbroken periode van twee (2) jaar ;
 • de Onderneming meent dat de Gebruiker een inbreuk heeft gepleegd op een of meerdere van de beschikkingen van deze AVTG;
 • de Onderneming een daad van piraterij vaststelt of een poging om de Website, de klantensoftware en/of de serversoftware op illegale wijze te gebruiken.

14.3 Beëindiging door de gebruiker

Om jouw account bij goldenpalace.be te sluiten, raden we aan het uitsluitingsformulier in te vullen op de website van de Belgische kansspelcommissie. Samen met de Belgische overheid wil goldenpalace.be verantwoord gokken promoten. Het is daarom onze overtuiging dat een uitsluiting aangevraagd dient te worden op centraal niveau en niet op het niveau van de operator. De uitsluitingsformulieren vind je op de website van de Belgische kansspelcommissie, door in het menu aan de linkerkant naar “bescherming van de speler” te gaan en vervolgens het “uitsluitingsformulier” in te vullen.

14.4 Na beëindiging

Na beëindiging, om welke reden dan ook, verplicht de Gebruiker zich ertoe:

 • de Software en de Diensten niet langer te gebruiken ;
 • de Software van zijn computer te verwijderen en alle documentatie in zijn bezit, die aan zijn goede zorgen werd toevertrouwd, die hij kan bewerken en waar hij vat op heeft, te vernietigen;
 • Partijen hebben niet langer verplichtingen tegenover elkaar, vanaf het tijdstip van stopzetting van de aanmelding tenzij dit, om welke reden dan ook, anders gestipuleerd werd door de AVTG en onderworpen aan rechten en verplichtingen die uitdrukkelijk aanvaard werden voor de stopzetting.

Artikel 15 - BEWIJSCLAUSULE

Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Gebruiker en de Onderneming, worden uitsluitend de computersystemen en bestanden van de Onderneming geacht bewijsmateriaal te zijn.

De digitale registers die bewaard worden onder voorwaarde van een redelijke en betrouwbare beveiliging op de IT-systemen van de Onderneming, worden beschouwd als bewijs van de relaties tussen de Onderneming en de Gebruiker.

Er wordt bijgevolg overeengekomen dat, tenzij er sprake is van een manifeste fout, de Onderneming in gerechtelijke procedures, alle handelingen, feiten, of vergetelheden, programma's, gegevens, bestanden, aanmeldingen en andere items (zoals opvolgingsrapporten of andere berichten) in een computerformaat of elektronisch formaat of een andere drager, opgesteld, ontvangen of rechtstreeks op onrechtstreeks bewaard door de Onderneming en meer bepaald in computersystemen, mag inroepen en ze tot toelaatbaar bewijs mag verklaren.

Artikel 16 - ETHISCH EN VERANTWOORDELIJK SPELEN

GPW nodigt u uit om met mate te spelen.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat voor sommige mensen, het spelen gedurende een langere tijd of frequenter spelen kan leiden tot afhankelijkheid of een bepaalde graad van psychologische fragiliteit kan veroorzaken.

De Gebruiker moet weten dat verslaving erin bestaat dat het spel ongepast wordt gespeeld, aanhoudend en herhaaldelijk. Het plezier van het spelen wordt een noodzakelijke behoefte om te spelen, die kan leiden tot vreselijke consequenties voor de spelers en zijn omgeving. De Speler heeft te allen tijde toegang tot de afdeling"VERANTWOORDELIJK SPELEN " die toegankelijk is op alle pagina's van de Website van de Operator. Hier kan hij, in vier onderafdelingen, gebruik maken van alle moderatoren die beschikbaar zijn op de Website, van het advies van de dienst die werd opgericht om te strijden tegen pathologisch en excessief spelen, ter referentie van afhankelijkheid, van de mogelijkheid om zich aan te melden op de lijst van personen die niet mogen spelen, van de procedure die moet worden gevolgd en van de lijst van organisaties die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van verslaving.

Artikel 17 - NIET-GELDIGHEID VAN BESCHIKKINGEN

Wanneer een of meerdere beschikkingen van deze AVTG beschouwd worden als ongeldig of niet toepasbaar, om welke reden dan ook, worden zij slechts gerectificeerd in zoverre dit nodig is om ze toepasbaar te maken.

Meer specifiek, wanneer een of meerdere van de beschikkingen van deze AVTG nietig worden verklaard, blijven de andere artikelen van kracht en geldig.

Artikel 18 - KLACHTEN

Spelers kunnen hun klachten over spelletjes of betaling van winsten hetzij rechtstreeks sturen naar de Website goldenpalace.be , onder de tab "Help", hetzij met een afzonderlijke e-mail naar  support@goldenpalace.be.

De speler die informatie wenst te verkrijgen of een klacht wenst neer te leggen die verband houdt met een kansspelwebsite kan zich richten tot de kansspelcommissie, met vermelding van minimaal zijn naam, voornaam en geboortedatum op een van de volgende manieren:

Per mail aan: info@gamingcommission.be

Per brief aan:

Kansspelcommissie
Informatiedienst
Kantersteen 47
1000 Brussel

Artikel 19 - DUUR

Deze AVTG zijn van onbepaalde duur tot de sluiting van de Gebruikersaccount, conform de bepalingen voorzien in deze AVTG.

Artikel 20 - TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Tenzij er een dwingende wettelijke provisie is in het land waar de klant permanent verblijft, worden de uitvoering en de interpretatie van deze termen en voorwaarden evenals de relaties tussen de partijen geregeerd door het Belgische recht .

Artikel 21 - BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR SPORTWEDDENSCHAPPEN

De algemene gebruiksvoorwaarden van onze bookmaker zijn van toepassing op alle sportweddenschappen van goldenpalace.be. De regels voor specifieke sporten kunnen geconsulteerd worden door hier te klikken.

De bookmakers van goldenpalace.be behouden zich het recht de hoeveelheid dat spelers kunnen inzetten naar eigen goeddunken te beperken.

Arbitrage-inzetten zijn niet toegestaan op goldenpalace.be. Spelers die ervan verdacht worden om aan arbitrage te doen of ervan verdacht worden met als enig doel het vrijspelen van een bonus met beperkt risico door middel van inzetten op meerdere sites worden gecategoriseerd als bonusmisbruikers. In dit geval komt hun bonusgeld te vervallen en/of hun maximale inzet sterk ingeperkt.