Huishoudelijk reglement

 • Deze zaal is in overeenstemming met de wet op de kansspelen van 7 mei 1999. Het door de Kansspelcommissie toegekende licentienummer is weergegeven op het officiële document dat is uitgestald.
 • Om de bescherming van de speler te verzekeren, zijn alle spelen gehomologeerd en gecontroleerd door de Kansspelcommissie. Elk spel draagt een homologatienummer en een serienummer afgeleverd door de Kansspelcommissie.
 • De directie en het personeel staan steeds te uwer beschikking om u te helpen of u de nodige uitleg te geven betreffende de werking van de spelen.
 • Voor meer comfort zijn de zitplaatsen voorbehouden aan de spelers.
 • Om uw veiligheid te verzekeren staat deze zaal onder camerabewaking en zijn alle kluizen uitgerust met een timer.
 • De toegang is voorbehouden aan plus 21-jarigen en enkel op vertoon van de identiteitskaart.
 • Voor uw comfort is correcte kleding vereist.
 • De Wet op de Kansspelen verbiedt de directie en het personeel om krediet toe te kennen.
 • Op de multiplayers mag een persoon niet tegelijkertijd op verschillende posten spelen of, met behulp van een of meerdere andere klanten, in onderling overleg samen dezelfde inzetten spelen op verschillende klavieren of speelschermen.
 • Aangezien de toevalsgenerator strikt gewaarborgd wordt door de Kansspelcommissie, zal elke externe poging om het resultaat te beïnvloeden de inzetten en winsten ongeldig maken (onder externe invloed verstaan we elk mechanisch, elektronisch of ander middel).
 • Elke poging om het resultaat van de spelen te beïnvloeden, net als elke andere poging om vals te spelen, zullen gevolgd worden door een klacht bij de bevoegde overheden.
 • Indien een spel of een wisselautomaat niet werkt of een defect vertoont, zal er een bepaalde periode nodig zijn om de terugbetaling uit te voeren. Enkel de inzetten zullen terugbetaald worden.
 • Spelen betekent in de eerste plaats plezier en ontspanning. Spelen kan nochtans leiden tot problematisch spelen en een noodzakelijk element, een ware drug in iemands leven gaan vormen. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde personen, zonder dat ze zich ervan bewust zijn, volledig de controle over de situatie verliezen indien ze het zonder moeten stellen. Er is hulp beschikbaar en wij verwijzen u naar de folder die verkrijgbaar is aan de receptie, aan de kassa of op aanvraag.
 • Het is verboden te roken in de speelzalen.
 • Er wordt gevraagd om in de buurt van de speelzaal de nodige rust in acht te nemen, zodat geen geluidshinder wordt veroorzaakt voor de omwonenden.
 • Elke gebruiker van een Franse Carte Bleue of VPay verbindt er zich toe om deze niet te gebruiken in de functie van "kredietkaart", maar enkel en alleen in de functie van "debetkaart".
cookies
adx