Wettelijke bepalingen
GoldenPalace.be

Uitgever: De website www.goldenpalace.be (hierna 'De Site' genoemd), wordt uitgegeven door Citexar NV, een vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel in de Oorlogskruisenlaan 120, 1120 Brussel, geregistreerd in het Belgisch Staatsblad.

Contact editorial: info@goldenpalace.be

Hostlocatie website: Naam: Behosting Adres: Rue de Fairoul 123, 5650 Fraire

Citexar verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Daarvoor houdt Citexar zich, als optredend bedrijf en controleur van de persoonlijke gegevens, aan de voorzieningen van de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Citexar zal al het nodige doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven. De persoonlijke gegevens die op De Site verzameld worden, vergemakkelijken uw toegang tot De Site en maken het mogelijk u in te loggen en deel te nemen aan de activiteiten die op De Site worden aangeboden (spelsessies openen, inzetten plaatsen, winsten opstrijken). De persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt om op De Site speleraccounts aan te maken en te beheren. Ze geven Citexar ook de kans om te voldoen aan alle wettelijke en voorgeschreven verplichtingen.

Citexar kan u van tijd tot tijd promotionele boodschappen sturen via nieuwsbrief en SMS. Spelers die niet langer nieuwsbrieven wensen te ontvangen, kunnen dit eenvoudig aangeven via hun persoonlijk profiel (inloggen vereist). Spelers die  liever geen SMS-boodschappen ontvangen, kunnen hiervoor support@goldenpalace.be contacteren. Citexar brengt u op de hoogte van het feit dat u een recht op toegang tot en wijziging van uw persoonlijke gegevens heeft. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u uw persoonlijke gegevens op de website oproepen in de zone "Profile" of uw vraag mailen naar: support@goldenpalace.be

Citexar zal uw vraag, indien het verzoek duidelijk is en alle noodzakelijke informatie bevat, binnen de maand na haar ontvangst beantwoorden. Wanneer dat niet het geval is, zal Citexar u vragen de ontbrekende informatie door te geven.

Intellectuele-eigendomsrecht

Citexar heeft het intellectuele-eigendomsrecht op al het materiaal op De Site (met inbegrip van de huisstijl, de boomstructuur, de navigatie in de interface, gegevensbanken, enz.).

Hierdoor mag u De Site, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk, reproduceren, vertalen of er eender welk deel van aanpassen en/of mag u geen enkel gegeven van welke aard ook of element van De Site naar een andere website overbrengen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Citexar.

U mag geen enkele merknaam en/of logo dat op De Site voorkomt gebruiken zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Citexar.

Eender welk ongeoorloofd gebruik waarnaar hierboven wordt verwezen, kan een inbreuk op het auteursrecht inhouden en kan, overeenkomstig de wetten die van toepassing zijn, het onderwerp vormen van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

U mag vanaf een andere website, voor zover het niet gaat over een website die gericht is op jongeren of een website die illegale en/of politieke, religieuze, pornografische, xenofobe informatie of inhoud bevat, een link aanmaken naar De Site, op voorwaarde dat deze link uitkomt op de homepage van De Site en dat hij De Site opent in een nieuw venster en het adres van www.goldenpalace.be toont.

Adverteren

Citexar doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat zijn Site en zijn advertenties in overeenstemming zijn met alle wetten en regelgevingen die van toepassing kunnen zijn. Citexar verbindt zich ertoe deze principes te handhaven en moedigt zijn partners aan dit ook te doen.

Cookies

Om uw deelname aan bepaalde evenementen en activiteiten op De Site te vergemakkelijken en om het u mogelijk te maken om u in te loggen op De Site, kan Citexar een of meerdere cookies op uw computer installeren. Hou er rekening mee dat deze cookies geactiveerd moeten zijn om u in te kunnen loggen.

Deze cookies geven Citexar ook de mogelijkheid om het verkeer op De Site te evalueren. Ze worden aangepast in functie van uw navigatie op De Site. Ze blijven op uw computer voor een periode van 30 dagen.

Bezoek https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl om te leren hoe u cookies kunt activeren/deactiveren.


Goldenpalace.be gebruikt cookies om jouw ervaring op onze gamingsite te verbeteren. Door verder te gaan, geef je hiervoor jouw toestemming.

Ja, ik ga akkoordIk wil eerst meer informatie
adx