• €5 registratiebonus
 • Algemene voorwaarden

€5 welkomstbonus

 1. Schrijf je in
 2. Speel met €5 gratis op je Golden Palace account

Registreer hier en ontvang €5!

Algemene voorwaarden voor deelname aan de REGISTRATIE BONUSpromo:

I. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De REGISTRATIE BONUS promo wordt georganiseerd door G.P.W. NV, met zetel aan de Oorlogskruisenlaan 120 – 1120 Neder-Over-Heembeek– België
 2. De REGISTRATIE BONUS promo is alleen geldig in België en uitsluitend beschikbaar voor personen van minstens 21 jaar die een account hebben op de online speelsite www.goldenpalace.be
 3. De REGISTRATIE BONUS promo is bereikbaar via de site www.goldenpalace.be.
 4. Golden Palace distribueert een inschrijvingsbonus van €5 voor bezoekers die zich inschrijven op onze site via een advertentie geplaatst op www.goldenpalace.be.
 5. Enkel één person per familie, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer (vaste lijn en mobiel nummer) en IP-adres kan gebruik maken van de welkomstbonus van €5. Indien je deze regel niet respecteert, behoudt goldenpalace.be zich het recht om alle winsten die uit deze bonus voortkomen te annuleren.
 6. Deze REGISTRATIE BONUS® promo kan ten allen tijde uitgebreid, onderbroken, afgesloten of verlengd worden door G.P.W. NV.
 7. Deelname aan de REGISTRATIE BONUS® promo impliceert de integrale aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 8. Het feit dat een bepaling van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, heeft geen invloed op de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.
 9. Deze actie respecteert alle wettelijke bepalingen betreffende de kansspelenwet van 07/05/1999, haar wijzigingen en uitvoerende besluiten.

II. DEELNAME AAN DE REGISTRATIE BONUS®-PROMO

 1. Voordat men van de REGISTRATIE BONUS® promo kan genieten moeten de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard worden. Het feit dat men deelneemt, impliceert de aanvaarding van dit reglement en de beslissingen van de organisatoren. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
 2. De publiciteit rond de REGISTRATIE BONUS® promo wordt gevoerd via de website www.goldenpalace.be
 3. Deze bonus kan enkel éénmalig geïnd worden per deelnemer en zal enkel geldig zijn op de casino- en pokerspelen van de website van www.goldenpalace.be.
 4. De cash-out van de bonus van €5 volgens bovenvermeld punt zal pas toegestaan worden wanneer er voor minstens €25 is ingezet op casinospelen of sportweddenschappen met een quotering van 1.70 of hoger.
 5. De organisatoren behouden zich het recht om de persoonlijke gegevens van deelnemers te bewaren, teneinde hen deel te laten uitmaken van latere promoties.

III. INFO

 1. Voor verdere inlichtingen kan de consument altijd contact opnemen met G.P.W. NV door een e-mail te sturen naar support@goldenpalace.be
 2. De organisator van deze promo behoudt zich het recht voor om de actie, het verloop ervan of de algemene voorwaarden het reglement te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil dat rechtvaardigen. De organisator wijst alle aansprakelijkheid af als de REGISTRATIE BONUS® promo vanwege redenen buiten zijn wil onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, wordt door de organisator zelf beoordeeld. Er is geen beroep mogelijk tegen zijn beslissing.
 3. Druk-, zet- of spelfouten of andere fouten van dit type kunnen niet ingeroepen worden om een verplichting van G.P.W. NV  te rechtvaardigen..